April 12, 2024

หมีหวยไทยรัฐ เดลินิวส์

สภาพอากาศวันนี้ เย็นตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง กทม.ฝนเล็กน้อย ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม.พุ่ง 69 พื้นที่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,...