April 12, 2024

หวยเด็ด เลขเด็ด หวยไทยรัฐ แม่จำเนียร ทดลองเล่นสล็อต roma

15 ก.พ วันสุดท้ายสำหรับการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับสิทธิตามมาตรการ Easy E-Receipt ที่ให้สิทธิผู้เสียภาษีที่ซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน...