April 12, 2024

หวยไทยรัฐ เดลินิวส์

“หมึกยักษ์” เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Thermoregulation) ได้ แต่มีการปรับอุณหภูมิของร่างกายตามสิ่งแวดล้อม (thermoconformer) ดังนั้นอวัยวะภายในต่าง ๆ ของมันจึงสัมผัสและเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิภายนอกร่างกายตลอดเวลา นั่นรวมถึงหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญอย่าง “สมอง” ด้วย แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิทะเลและมหาสมุทรอุ่นขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่า สมองของพวกมันอาจถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยล่าสุดพบว่า...